สำรวจความพึงพอใจของเว็บไซต์

ดีมาก
65% (11 votes)
ดี
18% (3 votes)
พอใช้
6% (1 vote)
ควรปรับปรุง
12% (2 votes)
Total votes: 17