หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน บันทึกเทปรายการ "รวมพลัง อาสาสู้โกง" เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ๒๕๖๒

 วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน บันทึกเทปรายการ "รวมพลัง อาสาสู้โกง" เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน โดยวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ๒๕๖๒ "รวมพลัง อาสาสู้โกง" มีกำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ "รวมพลังคนไทย อาสาสู้โกง" โดยพลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี และการเสวนาพิเศษ "จับตาการโกงประเทศ ในมุมมองของพรรคการเมือง" จากผู้แทนพรรคการเมืองต่างๆ ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา