ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดงานพิธีถวายเทียนพรรษาและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป