วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2562