ประกาศเจตจำนงในการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน