นาย​ประยูร​ โกมินทร์ ได้สอดแทรกเรื่องการไม่ทุจริตให้ความรู้​

วันที่​ 14​  พฤศจิกายน​ พ.ศ.​ 2562  นาย​ประยูร​ โกมินทร์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรอบรมผู้ถูกคุมประพฤติ​.ของหน่วยงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี​  ที่​ เทศบาลตำบลบ้านไร่​ อำเภอบ้านไร่​ จังหวัดอุทัยธานี การอบรมเกี่ยวกับยาเสพติดและความกระทำผิดต่างๆ​ พร้อมทั้งให้หลักการ​การดำรงค์ชีวิต​อยู่ร่วมกับสังคมอย่างปกติสุข​พร้อมกันนี้ก็ได้สอดแทรกเรื่องการไม่ทุจริตให้ความรู้​ การเฝ้าระวัง​ และการป้องกัน เป็นต้น โดยมีผู้ถูกคุมเข้าร่วมรับฟัง (ปฐมนิเทศ ) ​จำนวน​ 43​ คน