ติดต่อเรา

ที่อยู่ กระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400

เบอร์ติดต่อ

  • กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ : 0-2232-1003, 1006
  • กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม : 0-2232-1002,1007

FAX : 0-2248-2051

Email : anticorruption.mol@gmail.com